Veronika Nebeská

Bakalářská práce

Jazykové předpoklady jako jeden z faktorů ovlivňujících učení se cizího jazyka

Language aptitude as a factor in foreign language learning
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problémem jazykových předpokladů, které jsou jedním z faktorů ovlivňujících to, jak se učíme cizímu jazyku. Teoretická část této studie se věnuje dosavadním teoriím vycházejících z výzkumů mnoha odborníků a část praktická se zaměřuje na výzkum dvou komponentů jazykových předpokladů, a sice na analytické myšlení a gramatickou senzitivitu. Hlavním cílem této práce bylo …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with language aptitude which is one of the major factors influencing foreign language learning. The thesis is divided into two parts. The theoretical part focuses on current theories that are based on many experts´ research. Secondly, the practical part focuses on research of two components of language aptitude: analytic thinking and grammatical sensitivity. The main aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk