Veronika Nebeská

Bachelor's thesis

Jazykové předpoklady jako jeden z faktorů ovlivňujících učení se cizího jazyka

Language aptitude as a factor in foreign language learning
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problémem jazykových předpokladů, které jsou jedním z faktorů ovlivňujících to, jak se učíme cizímu jazyku. Teoretická část této studie se věnuje dosavadním teoriím vycházejících z výzkumů mnoha odborníků a část praktická se zaměřuje na výzkum dvou komponentů jazykových předpokladů, a sice na analytické myšlení a gramatickou senzitivitu. Hlavním cílem této práce bylo …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with language aptitude which is one of the major factors influencing foreign language learning. The thesis is divided into two parts. The theoretical part focuses on current theories that are based on many experts´ research. Secondly, the practical part focuses on research of two components of language aptitude: analytic thinking and grammatical sensitivity. The main aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College

AKCENT College

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / English as Foreign Language