Jiří ČUMPELÍK

Bakalářská práce

Annual Report of Veolia Environnement

Annual Report of Veolia Environnement
Abstract:
The thesis deals with a translation of an annual report of Veolia Environnement. The first part characterizes the Veolia Environnement and administrative style which is characteristic for annual reports. The characteristic is followed by stylistic analysis. The second part consists of translation of the original text. The third part provides the analysis of the translated text.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá překladem výroční zprávy společnosti Veolia Environnement. V první části této práce je představena Veolia Environnement a administrativní styl, který je pro výroční zprávu charakteristický. Následně je text rozebrán z hlediska stylistiky. Druhá část je tvořena samotným překladem původního textu. Třetí část se věnuje analytickému rozboru překladu.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010
Zveřejnit od: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČUMPELÍK, Jiří. Annual Report of Veolia Environnement. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta