Mgr. Pavel Šindlář

Bakalářská práce

Politická reprezentace žen v České republice

Political representation of women in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá politickou reprezentací žen v České republice. Politická reprezentace žen patří k trvalým a základním tématům ženského hnutí a feministického myšlení. V českém kontextu politických a sociálních věd jsou ale důkladnější výzkumy týkající se této problematiky otázkou teprve posledního desetiletí. Míra zastoupení žen v politice je jedním z indikátorů genderových nerovností …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerning the political representation of women in the Czech Republic. Political representation is one of the permanent and basic issues of womens movement and feminist thinking. In the context of czech political and social sciences, deeper analyses of this problematic is only a matter of last decade. The level of representation of women in politics is one of the indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Genderová studia