Bc. Denis Galajda

Diplomová práce

Research of career path methodology in context of YSoft Clerbo

Research of career path methodology in context of YSoft Clerbo
Anotace:
Predmetom tejto práce je analáza kariérnych ciest a integrácia vzdelávania zamestnancov do softvéru YSoft Clerbo. Teoretická časť je venovaná kariérnemu vzdelávaniu v kontexte strategického manažmentu ľudských zdrojov a kariérnych ciest. Druhá časť práce sa venuje formulácii požiadaviek a návrhu nových prípadov užitia v existujúcom softvéri v súvislosti s analyzovanou doménou. Navrhnuté zmeny sú následne …více
Abstract:
The subject of this thesis is an analysis of career paths and employee education integration into YSoft Clerbo software. The theoretical part is devoted to employee education within the context of strategic human resources management and career paths. The latter part of the thesis is dedicated to the formulation of requirements and proposition of the new use cases in an existing software related to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Juraj Michálek
  • Oponent: RNDr. Josef Daňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.