Theses 

Research of career path methodology in context of YSoft Clerbo – Bc. Denis Galajda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Denis Galajda

Diplomová práce

Research of career path methodology in context of YSoft Clerbo

Research of career path methodology in context of YSoft Clerbo

Anotace: Predmetom tejto práce je analáza kariérnych ciest a integrácia vzdelávania zamestnancov do softvéru YSoft Clerbo. Teoretická časť je venovaná kariérnemu vzdelávaniu v kontexte strategického manažmentu ľudských zdrojov a kariérnych ciest. Druhá časť práce sa venuje formulácii požiadaviek a návrhu nových prípadov užitia v existujúcom softvéri v súvislosti s analyzovanou doménou. Navrhnuté zmeny sú následne podrobené validácii prostredníctvom používateľského testovania, čo vedie k vyhodnoteniu výsledkov v závere.

Abstract: The subject of this thesis is an analysis of career paths and employee education integration into YSoft Clerbo software. The theoretical part is devoted to employee education within the context of strategic human resources management and career paths. The latter part of the thesis is dedicated to the formulation of requirements and proposition of the new use cases in an existing software related to the analyzed domain. The proposed changes are later submitted to validation via user testing what leads to the evaluation of results in conclusion.

Keywords: HRM, Career paths, UX, UX research, software design, YSoft, Clerbo

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Juraj Michálek
  • Oponent: RNDr. Josef Daňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 15:38, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz