Bc. Michaela Žáková

Diplomová práce

Menstruace a všední spiritualita: genderová identita a konflikty nad ženským tělem

Menstruation and „Everyday Spirituality“: Gender Identity and Conflicts over Women’s Body
Anotace:
Práce je založena na předpokladu, že v kontextu moderní společnosti se v důsledku rozporuplných a nežádaných institucionálních požadavků, či v důsledku společenské stigmatizace ženského těla, ženy uchylují k formám alternativních životních stylů. V této práci se autorka zabývala alternativními životními styly, které jsou spojeny s používáním menstruačních kalíšků a mj. jistými přístupy k tělu a ženství …více
Abstract:
This work is based on the premise that in the context of modern society, women, due to contradictory and unwanted institutional demands or as a result of social stigmatization of the female body, resort to forms of alternative lifestyles. In this paper, the author dealt with alternative lifestyles that are associated with the use of menstrual cups and, among other things, certain approaches to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika