Petra Jůdová

Bakalářská práce

Problematika výživy u osob s onemocněním diabetes mellitus

Nutrition Issues in People with Diabetes mellitus
Anotace:
Výživa a dodržování léčebného režimu u osob s onemocněním diabetes mellitus je nedílná součást léčby. Cílem práce bude zmapování, jak pacienti dodržují zásady diabetické diety a také zdali jsou dostatečně o této léčebné metodě informováni. Využijeme kvalitativní výzkum, ke sběru dat bude aplikován polostrukturovaný rozhovor. Zjištěné výsledky budou podkladem pro vytvoření doporučení pro teorii i praxi …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.