Sebastián Smoleňák

Master's thesis

Změny a rozdíly v tělesném složení profesionálních hráčů fotbalu v průběhu sledovaného období

Changes and differences in the body composition of the professional soccer players during a selected period
Abstract:
The aim of this Master's thesis was to investigate changes in selected functional parameters of the body composition of professional football players during the period under review. For the subject of our research, we have selected functional parameters of body composition. The research sample consisted of 51 professional football players from three selected football clubs, aged 25.7 ± 4.63 years. …more
Abstract:
Cílem této magisterské práce bylo zkoumání změn vybraných funkčních parametrů tělesného složení profesionálních fotbalových hráčů, v průběhu sledovaného období. Předmětem hodnocení našeho výzkumu byly vybrané funkční parametry tělesné kompozice. Výzkumný soubor tvořilo celkem 51 profesionálních fotbalových hráčů, tří vybraných fotbalových klubů ve věku 25,7 ± 4,63 let. Všichni hráči absolvovali celkem …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Fitness Trainer