Bc. Aleš MAZÁNEK

Diplomová práce

Intravenózní trombolýza a mechanická rekanalizace u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou

Intravenous thrombolysis and mechanical recanalization in patients with ischemic stroke
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem léčby u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Cílem bylo zhodnotit u pacientů efekt léčby podle poskytnutého typu léčby. V teoretické části je práce rozdělena do několika kapitol. Kapitoly jsou zaměřeny na přiblížení problematiky, anatomii, rizikové faktory, diagnostiku, příznaky a v neposlední řade také reperfúzní terapii. V praktické části je provedeno …více
Abstract:
This thesis explores the treatment effects on patients with ischemic stroke. The main goal was to assess the effects of varios treatment applications on the patients. The theoretical part of the thesis consists of several chapters focused on different aspects of the research, such as anatomy, risk factors, diagnostics, symptoms, and ultimately the reperfusion therapy method. The practical part focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAZÁNEK, Aleš. Intravenózní trombolýza a mechanická rekanalizace u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče