Mgr. Petra Filová

Rigorózní práce

Vymáhání daňových nedoplatků. Realizace daňové exekuce v praxi finančních úřadů.

Exaction of a back taxes. Realization of tax execution in practice tax office
Anotace:
Celý proces správy daní by nebyl dostatečně účinný, kdyby správce daně neměl k dispozici prostředky, jimiž by mohl daňový subjekt, resp.daňového dlužníka donutit, aby uhradil svoji splatnou daňovou povinnost. Základním donucovacím prostředkem je daňová exekuce.Z časového hlediska poslední částí daňového řízení je vymáhací řízení, jehož centrem je právě daňová exekuce, která představuje jakousi tečku …více
Abstract:
Process tax administration is effectual, when tax administrator dispose of means in order to he bullied tax debtor in settlement of tax. Primar compulsory mean is tax execution.Final phase exaction of a tax is tax execution. Aim of exaction of a tax is above all to levy bills tax at a moment's notice and minimal coats.I construe questions of exaction of a tax in rigorous work in the concrete implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2007

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta