Bc. Sandra MORAVCOVÁ

Diplomová práce

Fundraising v Moravskoslezkém kraji

Fundraising in the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou využívání fundraisingu v neziskových organizacích z oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Její obsah postupně popisuje ekonomické (hospodářské) sektory, fungování neziskových organizací, včetně způsobu jejich financování, sociální služby a samotný pojem fundraising, jeho metody i formy. Na základě teoretické části, která je opřena o vědeckou literaturu …více
Abstract:
This diplom work is concering question about fundraising usage in non-profitable companies from social services area in Moravskoslezský district. It's contens describes one by one economical sectors, functionality of non-profitable organizations, even with their financials, social services, and the term Fundraising itself and it's methods or forms. About 52,97% of non-profitable organizations dealing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORAVCOVÁ, Sandra. Fundraising v Moravskoslezkém kraji. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce