Lucie Horáková

Diplomová práce

Etická dimenze v performance managementu

Ethical dimension of performance management
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá pohledem na výkonnost podniků v kontextu s jejich etickým jednáním a sdílenými hodnotami. Poskytuje teoretická východiska pro posuzování etického působení firem a odpovídá na otázku, jaká je motivace k etickému jednání společností. Práce se zaměřuje na otázku výkonnosti podniků a problematiky jejího měření a řízení. Velká část je věnována metodice Balanced Scorecard, …více
Abstract:
This Master degree thesis deals with looking at the performance of companies in the context of their ethical behaviour and shared values. It provides a theoretical basis for assessing the ethical effects of companies and answers the question, what is the company's motivation to act ethically. The thesis focuses on the issue of business performance and problems with its measurement and management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2013
  • Vedoucí: Jaroslav Schönfeld
  • Oponent: Luboš Smrčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38940