Jan DURAJ

Bakalářská práce

Specifické ošetřovatelské intervence o pacienta v bezvědomí - potřeby výživy, metabolismu a vyprazdňování

The specific nursing intervention about patient in coma - needs nutrions, metabolism and dischaging
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku ošetřovatelské péče o pacienty v bezvědomí, a to zejména v oblasti jejich potřeb výţivy, metabolismu a vyprazdňování. V teoretické části jsou popsány poruchy vědomí, péče o pacienta v bezvědomí dle modelu ?Funkčního typu zdraví? Marjory Gordonové a dále jsou zde uvedeny základní informace o konceptu Bazální stimulace. Praktická část je zaměřena na zjištění …více
Abstract:
The thesis deals with the nursing care of patients in the state of unconsciousness, in particular with their nutritional, metabolic and elimination needs. The theoretical part is concerned with various consciousness disturbances, a care of a patient in the state of unconsciousness according to Marjory Gordon?s ?Functional Health Patterns? model and provides basic information about Basal stimulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Zveřejnit od: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zoubková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DURAJ, Jan. Specifické ošetřovatelské intervence o pacienta v bezvědomí - potřeby výživy, metabolismu a vyprazdňování. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář