Bronislava VICENÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Ekonomické dějiny města Bohumín

The economic history of the city Bohumin
Abstract:
Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na Ekonomické dějiny města Bohumín od jeho založení až po současnost. Cílem práce bylo vytvořit stručný a přehledný studijní materiál a jeho následné ověření ve výuce. Práce je rozdělena do dvou částí ? první část je teoretická, kde se snažím studentům přiblížit dějiny města a bohumínský průmysl. Druhá část je praktická ? obsahuje ověření didaktické analýzy učiva …more
Abstract:
My bachelor thesis was focused on the economic history of the city Bohumín from its inception to the present day. The aim was to create a quick and concise study material and its subsequent verification in teaching. The work is divided into two parts - the first part is theoretical, where I try to bring students to the history of the city and Bohumín industry. The second part is practical - includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2014
Accessible from:: 4. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VICENÍKOVÁ, Bronislava. Ekonomické dějiny města Bohumín. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / Teaching Specialist Subjects - Trade and Services

Theses on a related topic