Bc. Leona Brunclíková

Bakalářská práce

El cuento de José María Sánchez Silva Marcelino Pan y Vino en el contexto del nacional catolicismo

The story Marcelino Pan y Vino by José María Sánchez Silva in the context of national Catholicism
Abstract:
In the bachelor thesis we will interpret the political, social and cultural situation of Spain during Franco's dictatorship in order to place the literary work for children in the historic context of those times. Particular attention will be devoted to the story Marcelino Pan y Vino which was created by José María Sánchez Silva. We will deal with it from the perspective of inside and outside the contemporary …více
Abstract:
V předládané bakalářské práci vyložíme politickou a společenskou a situaci Španělska během prvních dvou Frankovy diktatury s cílem zasadit literární tvorbu pro děti a mládež té doby do historického kontextu. Zvláštní pozornost budeme věnovat příběhu Marcelino Pan y Vino jehož autorem je José María Sánchez Silva. Budeme se jím zabývat z pohledu uvnitř i mino dobový kontext.
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura