Bc. Renata Seidlerová

Bachelor's thesis

Marketingový mix vybraného podniku

Marketing mix of the selected company
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je analýza marketingového mixu společnosti Česká mincovna a.s. Firma se zabývá ražbou a prodejem investičních mincí i medailí a mimo jiné je jediným výrobcem českých oběžných mincí. Práci jsem rozdělila na tři hlavní části. V úvodní části práce se zabývám charakteristikou podnikatelského prostředí společnosti s cílem definovat konkurenční prostředí a objevit příležitosti a …viac
Abstract:
The subjekt of the bachelor thesis is the analysis of the marketing mix of join-stock company the Czech mint. The company deals with the issue and sale of investment coins and medals and company is the only producer of Czech circulation coins. I dividend the work into free main parts. The introductory part of the thesis deals with the characteristics of the company's business environment in order to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní