Petra Šoupalová

Bakalářská práce

Stanovení teploty vzplanutí ternárních směsí alkoholů

Determination flash point of ternary mixtures of alcohols
Anotace:
ŠOUPALOVÁ, P. Stanovení teploty vzplanutí ternárních směsí alkoholů. Ostrava: VŠB – TUO, 2016. Bakalářská práce se zabývá důležitostí stanovení teploty vzplanutí ternárních směsí alkoholů. V teoretické části jsou uvedeny metody experimentálního stanovení teploty vzplanutí a metody predikce. Dále jsou diskutovány potřebné vlastnosti a technicko bezpečnostní parametry alkoholů. K experimentálnímu stanovení …více
Abstract:
ŠOUPALOVÁ, P. Determination flash point of ternary mixtures of alcohols. Ostrava: VŠB – TUO, 2016. This thesis deals with the importance of determining the flash point of ternary mixtures of alcohols. The theoretical part provides experimental methods of determining the flash point and prediction methods. There are also discussed the necessary qualities and technical and safety parameters alcohols …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Petr Dolníček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů