Ing. Juraj Šiška

Bakalářská práce

Analýza výsledků dotazníkového šetření v nadnárodních společnostech

Analysis of results of questionnaire examination in multinational companies
Abstract:
The goal of bachelor thesis “The analysis of the results of Questionnaire Examination in Multinational companies” is analysis of financial performance of multinational companies based on wide range of statistical methods. It presents revealed relations and their interpretations. The basis for statistical analysis is a data matrix of questionnaire examination in multinational companies realized by the …více
Abstract:
Bakalárska práca „Analýza výsledkov dotazníkového šetrenia v nadnárodných spoločnostiach“ analyzuje finančnú výkonnosť nadnárodných spoločností pomocou celej škály štatistických metód a predkladá odhalené súvislosti aj s interpretáciami. Štatistická analýza vychádzala z dátovej matice k dotazníkovému výskumu nadnárodných spoločností realizovaným Centrom výskumu konkurenčnej schopnosti českej ekonomiky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Maria Králová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta