Matěj Simon FELLNER

Bachelor's thesis

Akutní komplikace následkem ruptury mimoděložního těhotenství, prvotní ošetření a léčba v přednemocniční neodkladné péči.

Ectopic pregnancy
Anotácia:
Zdravotničtí záchranáři se v přednemocniční péči setkávají se širokým spektrem úrazů a zdravotních obtíží u všech věkových skupin populace. Musejí být připraveni i na řešení stavů, které jsou v prostředí PNP méně časté. Cílem bakalářské práce bylo přehledně zpracovat problematiku akutní gynekologie v přednemocniční neodkladné péči. Práce je zaměřena na sumarizaci aktuálních dohledaných poznatků o akutní …viac
Abstract:
Paramedics in pre-hospital care face a wide range of injuries and health problems among all age groups. They must be prepared to deal with conditions that are less common during the PHC. The aim of my bachelor thesis was to clearly address the issue of acute gynecology in prehospital emergency care. The work focuses on summarizing the current findings on acute complication of ectopic pregnancy and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FELLNER, Matěj Simon. Akutní komplikace následkem ruptury mimoděložního těhotenství, prvotní ošetření a léčba v přednemocniční neodkladné péči.. Olomouc, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

Palacký University Olomouc

Faculty of Health Sciences

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Health Care / Paramedic

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.