Ing. Margit Wagnerová

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu

The employees benefits in terms of tax
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení možností čerpání zaměstnaneckých benefitů v podnikatelské séře. V teoretické části jsou jednotlivé benefity specifikovány, především z daňového pohledu. Praktická část se zabývá analýzou benefitů v softwarové firmě s navržením jejich rozšíření.
Abstract:
This bachelor´s thesis is focused on an assesment of possibilities how to draw employees´benefits in a business sphere. The theoretical part specifies particular benefits mainly in terms of taxes. In the practical part of this thesis, these benefits are analysed in a software company with proposal for their extension.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jiří Klíma
  • Oponent: Ing. Petr Hlaváček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Zdaňování