Bc. Hana Skulová

Bakalářská práce

Canisterapie z pohledu zdravotnického pracovníka

Canistherapy from medical staffs point of view
Anotace:
Bakalářská práce se v první části zabývá pojmem zooterapie, v druhé části rozebírá pojem canisterapie, její účinky na jednotlivé věkové skupiny a klienty s různým postižením. Samotný průzkum práce ukázal konkrétní přínosy canisterapie z pohledu zdravotnických pracovníků, kteří pracují v zařízeních, kde se canisterapie provádí. Práce hodnotí výsledky působení v oblasti fyziologických funkcí, pohyblivosti …více
Abstract:
Bachelor´s thesis in the first part deals with the concept zootherapy, in the second part examines the concept of canistherapy, its effects on various age groups and clients with different disabilities. The survey work has shown specific benefits canistherapy from the perspective of health professionals who work in establishments where canistherapy performed. The work assesses the results of operation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta