Lenka KNOTOVÁ

Bakalářská práce

Stanovení znaků H2AX a Ki67 u extrakorporální fotoferézy

Detection of markers H2AX and Ki67 at extracorporeal photopheresis
Anotace:
Extrakorporální fotoferéza je metoda známá již od 80. let 20 století. Tato bakalářská práce se zabývá jejím znovuobjevením a využitím při kontrole kvality transfuzních přípravků, pomocí stanovení histonu H2AX, antigenu Ki67 a kaspázy 3. Cílem práce bylo ověřit, zda ECP poskytuje stejné výsledky jako ozáření vzorků gama zářením a nalézt vhodný protokol, který by umožnil sledování kvality vzniklého transfuzního …více
Abstract:
Extracorporeal photopheresis has been a method known since the 1980s. This bachelor thesis deals with its rediscovery and use in the control of the quality of transfusion products, by the determination of histone H2AX, the Ki67 antigen and caspase 3. The aim of this work was to verify whether the ECP provides the same results as irradiation of gamma radiation samples and to find a suitable protocol …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Vlas

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNOTOVÁ, Lenka. Stanovení znaků H2AX a Ki67 u extrakorporální fotoferézy. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.