Mgr. Hoa Quoc Tran

Bakalářská práce

Rozšíření Android klienta mobilního knihovního katalogu smartLib

An Expansion of Mobile Library Catalog: Android Client
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je rozšířit mobilního klienta knihovního katalogu smartLib pro platformu Android o možnost přidání uživatelské recenze a hodnocení knih. Dalším cílem je pak integrovat skenování čárových kódů knih do aplikace a odstranit tak závislost na externí aplikaci. Součástí práce je i návrh API serveru poskytující webovou službu, popis operačního systému Android a postupů používaných …více
Abstract:
The aim of the thesis is to extend the Android client for mobile library catalog SmartLib with new functionality. New features allow user to write reviews of books and to rate them. Next goal is the integration of barcode scanning to the client and elimination of dependency on external application. The thesis includes design of API of the server providing web service, description of operating system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.