Mgr. Hoa Quoc Tran

Bachelor's thesis

Rozšíření Android klienta mobilního knihovního katalogu smartLib

An Expansion of Mobile Library Catalog: Android Client
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je rozšířit mobilního klienta knihovního katalogu smartLib pro platformu Android o možnost přidání uživatelské recenze a hodnocení knih. Dalším cílem je pak integrovat skenování čárových kódů knih do aplikace a odstranit tak závislost na externí aplikaci. Součástí práce je i návrh API serveru poskytující webovou službu, popis operačního systému Android a postupů používaných …more
Abstract:
The aim of the thesis is to extend the Android client for mobile library catalog SmartLib with new functionality. New features allow user to write reviews of books and to rate them. Next goal is the integration of barcode scanning to the client and elimination of dependency on external application. The thesis includes design of API of the server providing web service, description of operating system …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2012
  • Supervisor: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík
  • Reader: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.