Bc. Alžběta KOTRBOVÁ

Master's thesis

Digital Divide a děti z dětského domova

I interconnect two issues - media literacy and new media, particularly new information and communication technologies (ICT). I focus especially on the abilities to use ICT by children at the age of 12 -16 years, coming from a specific social environment Children's Homes. Thanks to my personal experience with those children I can suggest the basic premise: Children from Children's Home have limited access to ICT and lower media literacy, which forms so-called Digital Divide between them and the children from nuclear families (I define this phrase as the composition of the father, mother and 1-3 children). I attempt to verify or disaprove this premise and explore potential obstacles in direct interaction with the children's peers caused by the Digital Divide. Hence the main aim of this work is to explore potential differences in access to ICT and in using them between the two mentioned groups of children and to explore impact of social environment where they live on the Digital Divide.
Anotácia:
Tato diplomová práce je případovou studií zaměřenou na klienty vybraného dětského domova ve věku 12 až 17 let, přičemž jejím hlavním cílem je výzkum Digital Divide, a to prostřednictvím explorace užívání informačních a komunikačních technologií (ICT) danými dospívajícími dětmi. Užitými technikami sběru dat bylo zúčastněné pozorování, polostrukturované individuální rozhovory a virtuální etnografie. …viac
Abstract:
This thesis is a case study focused on clients at the age of 12-17 of one chosen children's home. The main object of the thesis is a Digital Divide research fulfilled by exploring the use of information and communication technologies (ICTs) by adolescent from the children's home. The used techniques were involved observation, semi structured individual interviews and virtual ethnography. In the analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTRBOVÁ, Alžběta. Digital Divide a děti z dětského domova. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses g2oscl g2oscl/2
20. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 4. 2017
Marklová, E.
21. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.