Mgr. Markéta Cacková

Diplomová práce

Očekávané výstupy z oblasti přírodovědného učiva u žáků 5. ročníku základních škol z pohledu učitelů

Biology and Geology knowledge base of the 5th class pupils from teachers point of view
Anotace:
Práce prezentuje a porovnává představy učitelů 1. stupně a učitelů přírodopisu o úrovni znalostí žáků z oblasti biologického a geologického učiva vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět při přechodu z 1. stupně na 2. stupeň, které byly zjišťovány pomocí dotazníků u učitelů Jihomoravského kraje.
Abstract:
The thesis presents and compares the ideas of the teachers of the first grade and the teachers of natural science about the standard of pupils´ knowledge from the field of biological and geological subject matter in the educational field A man and his world during the passage from the first grade to the second grade.These ideas were found out by means of the questionnaires with the teachers of South …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Iva Frýzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta