František PROVAZNÍK

Bakalářská práce

Multikulturní kompetence žáků základních škol

Multicultural Competences in Pupils at Elementary Schools
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na multikulturní kompetence žáků základních škol, především na složku postojovou a znalostní. V teoretické části bakalářské práce je charakterizována multikulturní společnost, multikulturní kompetence, úloha multikulturní výchovy a seznámení s projektem ?Multikulturní škola?. Praktická část se zabývá výzkumem postojové a znalostní složky multikulturních kompetencí …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on multicultural competencies of elementary school pupils, mainly on knowledge and attitude. There is characterised multicultural society, multicultural competencies, function of multicultural education and project called ?Multicultural school? in part of theory. Practical part is concerned with research of attitudes and knowledge of pupils in eighth degree at four elementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Jurtíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROVAZNÍK, František. Multikulturní kompetence žáků základních škol. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe