František PROVAZNÍK

Bachelor's thesis

Multikulturní kompetence žáků základních škol

Multicultural Competences in Pupils at Elementary Schools
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na multikulturní kompetence žáků základních škol, především na složku postojovou a znalostní. V teoretické části bakalářské práce je charakterizována multikulturní společnost, multikulturní kompetence, úloha multikulturní výchovy a seznámení s projektem ?Multikulturní škola?. Praktická část se zabývá výzkumem postojové a znalostní složky multikulturních kompetencí …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on multicultural competencies of elementary school pupils, mainly on knowledge and attitude. There is characterised multicultural society, multicultural competencies, function of multicultural education and project called ?Multicultural school? in part of theory. Practical part is concerned with research of attitudes and knowledge of pupils in eighth degree at four elementary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013
Accessible from:: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michaela Jurtíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROVAZNÍK, František. Multikulturní kompetence žáků základních škol. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe