Hana LESOVÁ

Bachelor's thesis

Návrh lávky pro chodce

The footbridge design
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro pěší. V práci je zmíněna historie mostních konstrukcí a jejich základní rozdělení dodnes používané. Součástí práce jsou také designové návrhy lávky s rozborem jejich konstrukčních výhod a nevýhod. Cílem pak bylo navrhnout hlavní nosné prvky lávky s ohledem na Evropské normy používané při návrhu stavebních konstrukcí. Při výpočtech byla využívána …more
Abstract:
The bachelor thesis is about footbridge design. The background includes the history of bridge construction and the basic bridge categories which are still used today. The thesis also includes design drawings with an analysis of their advantages and disadvantages. The aim of this thesis is to devise the main bearing parts of a footbridge with regard to the European Standards which are used for the structural …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2012
Accessible from:: 31. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LESOVÁ, Hana. Návrh lávky pro chodce. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd