Mgr. Michal Fógel

Master's thesis

Liberalizace trhu s energiemi v EU

Liberalization in the EU Energy Market
Abstract:
This thesis deals with the process of energy market liberalization in the European Union with a practical analysis of energy market liberalization process of the Czech Republic energy market. It is a comprehensive view on the historical, legal and practical terms of the liberalization. This thesis deals with description and analysis of the liberalization packages also including the historical excursus …viac
Abstract:
Táto práca sa zaoberá procesom liberalizácie trhu s energiami v Európskej únie s praktickým rozborom liberalizačného procesu energetického trhu Českej republiky. Ide o komplexný pohľad na tému liberalizácie z historického, právneho a praktického hľadiska. Priestor bol okrem samotnej deskripcie a analýze jednotlivých liberalizačných balíčkov venovaných aj historickému exkurzu do oblasti ponímania energetiky …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2012
  • Vedúci: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta