Bc. Jana Hajdová

Bachelor's thesis

Mezipohlavní rozdíly v křížokyčelním kloubu

Sexual dimorphism in sacro-iliac joint
Abstract:
Studying intersexual differences in the skeleton plays important role in anthropology when establishing methods for sex determination from skeletal remains. Accuracy of sex determination depends on the identification of specific sexually dimorphic features. This thesis deals with sexual dimorphism of the sacroiliac joint. The theoretical part provides an overview of knowledge about the biological basis …more
Abstract:
Studium medzipohlavních rozdílů na kostře má v antropologii důležité postavení při vytváření metod pro určování pohlaví z kosterních pozůstatků. Správné určení pohlaví je závislé na identifikaci pohlavně specifických nebo sexuálně dimorfním znaků. Tato práce se zabývá medzipohlavnými rozdíly v oblasti křížokyčelního kloubu. Teoretická část obsahuje přehled poznatků o biologické podstatě sexuálního …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Anthropology / Anthropology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.