Bc. Jana Hajdová

Bakalářská práce

Mezipohlavní rozdíly v křížokyčelním kloubu

Sexual dimorphism in sacro-iliac joint
Abstract:
Studying intersexual differences in the skeleton plays important role in anthropology when establishing methods for sex determination from skeletal remains. Accuracy of sex determination depends on the identification of specific sexually dimorphic features. This thesis deals with sexual dimorphism of the sacroiliac joint. The theoretical part provides an overview of knowledge about the biological basis …více
Abstract:
Studium medzipohlavních rozdílů na kostře má v antropologii důležité postavení při vytváření metod pro určování pohlaví z kosterních pozůstatků. Správné určení pohlaví je závislé na identifikaci pohlavně specifických nebo sexuálně dimorfním znaků. Tato práce se zabývá medzipohlavnými rozdíly v oblasti křížokyčelního kloubu. Teoretická část obsahuje přehled poznatků o biologické podstatě sexuálního …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.