Ondřej SZTURC

Bachelor's thesis

Vývoj aplikací pro Android v Necessitas

Application development for Android with Necessitas
Abstract:
Tato práce se zabývá operačním systémem Android. Jeho stavbou a tvorbou aplikací s nástrojem Necessitas. V první části píši o historii a vývoji Androidu, v další části se zabývám virtuálním strojem Dalvik. Třetí a čtvrtý úsek jsem věnoval Qt a srovnání SDK a NDK. Na závěr se věnuju programování v Necessitas.
Abstract:
This thesis deals with operation system Android. I write about its structure and applications developing with tool Necessitas. In the first part of thesis I write about Android history and development. In the second part I deal with Dalvik Virtual Machine. Third and forth part are devoted to Qt and comparison of SDK and NDK. Last part is about programming in Necessitas.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2012
Accessible from:: 4. 7. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Hurtík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SZTURC, Ondřej. Vývoj aplikací pro Android v Necessitas. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.7.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Information Science / Information Science and Computer Technology - Applied Information Science

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.