Bc. Gabriela Zdařilová

Diplomová práce

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkon v MSP

Motivational Tools and their Impact on Work Performance in SME
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problém motivačních nástrojů a toho, jaký je vliv optimálně nastaveného systému motivací na pracovní výkon zaměstnanců v malých a středních podnicích. Téma motivace je v rámci personalistiky stěžejním, protože kvalitní a spokojení zaměstnanci odvádí bezchybný výkon, pracují kreativně a jsou loajální. Právě takoví zaměstnanci jsou základem pro trvale udržitelný růst podniku …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issue of the motivational tools and the influence of the optimally motivation system set up on work performance of employees in small and medium-sized enterprises. The topic of motivation is crucial in the field of human resources, because high quality and satisfied employees do flawless performance, work creatively and are loyal. Such employees are the basis for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní