Andrea Parschová

Bachelor's thesis

Ošetřovateslký proces u pacienta s jaterní cirhózou

Nursing Process in a Patient with Liver Cirrhosis
Abstract:
Téma bakalářské práce je ošetřovatelský proces u pacienta s jaterní cirhózou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje anatomicko-fyziologické informace o játrech, problematiku jaterní cirhózy, příčinu, diagnostiku, klinický obraz, terapii, akutní a chronické komplikace jaterní cirhózy. Praktická část obsahuje ošetřovatelskou kazuistiku o pacientovi s jaterní cirhózou …more
Abstract:
The topic of my Bachelor thesis is the care-taking process of a liver cirrhosis patient. The thesis is divided to a theoretical part and to a practical part. The theoretical part consists of anatomic-physiological information about the liver, the problems of liver cirrhosis, description of liver cirrhosis, it’s cause, diagnose, clinical picture, it’s therapy, it’s acute and chronical complications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Reader: doc. Anna Mazalánová, PhDr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická

Medical College

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse

Theses on a related topic