Magdalena Tomášková

Bakalářská práce

Developing Speaking Skills in Lower-Secondary Learners: Focus on Feedback

Developing speaking skills in lower-secondary learners: focus on feedback
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem dovednosti mluvení u žáků na druhém stupni základní školy se zaměřením na zpětnou vazbu. Teoretická část nejprve představuje komunikační kompetenci, která je více konkretizována pro rozvoj mluvení na 2. stupni základní školy. Dále rozebírá různé typy mluvních aktivit, které pomáhají rozvoji řečové dovednosti. Na závěr definuje pojem zpětná vazba a diskutuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with development of speaking skills in lower-secondary learners with a focus on feedback. The theoretical part introduces communicative competence which is more specified for developing speaking skills in lower-secondary learners. Furthermore, it discusses varieties of speaking tasks through which the speaking skills can be developed. Finally, it defines feedback and discusses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tomášková, Magdalena. Developing Speaking Skills in Lower-Secondary Learners: Focus on Feedback. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Práce na příbuzné téma