BcA. Barbora Lakotová

Diplomová práce

Význam barev v audiovizuálním díle

Psychological meaning of colors in audiovisual work
Abstract:
Diploma thesis „ Psychological meaning of colors in audiovisual work” deals with a color as a mean of expression in audiovisual work. Thesis brings view at the color from several points of view. From beginning of color creation in human brain to psychological effect of color on spectator.
Abstract:
Diplomová práca „Psychologický význam farby v audiovizuálnom diele“ pojednáva o farbe, ako o výrazovom prostriedku audiovizuálneho diela. Poskytuje pohľad na farbu z viacerých aspektov . Od vzniku vnemu farby v mozgu až po psychologické pôsobenie na diváka.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2015
  • Vedoucí: MgA. Tomáš Gruna
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Francán

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/gj1hg/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Audiovizuální tvorba a divadlo

Práce na příbuzné téma