Bc. Petra Tesařová

Diplomová práce

Vyživovací povinnost mezi manželi

Maintenance obligation between husbands
Anotace:
V mé magisterské práci používám metodu komparace úpravy vyživovací povinnosti ve starém občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. a novém občanském kodexu č. 89/2012 Sb. v platném znění. Analyzuji vyživovací povinnost a její zajištění mezi manžely a mezi bývalými manžely. Rozebírám jednotlivé zásady ovlivňující určení vyživovací povinnosti a její výše. Zároveň se zaměřím na neplnění uložené vyživovací povinnosti …více
Abstract:
In my diploma thesis I use the method of comparison of the treatment of maintenance obligation in the old Civil Code No. 40/1964 Coll. and the new Civil Code No. 89/2012 Coll. as amended. I analyze the maintenance obligation and its insurance between spouses and former husbands. I analyze the individual principles influencing the determination of the maintenance obligation and its amount. At the same …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.