Mgr. Jan Sedmidubský, Ph.D.

Rigorózní práce

Self-organized Similarity Searching: The Social Network Approach

Self-organized Similarity Searching: The Social Network Approach
Anotace:
Díky exponenciálnímu nárůstu digitálních dat a jejich složitosti (jako jsou multimédia, textové dokumenty nebo vědecká data), potřebujeme techniku, která by nám umožnila prohledávat takovéto kolekce dat efektivně. Vhodné řešení je založeno na distribuovaných systémech a metrickém modelu podobnosti. Velkou výzvou je ovšem posunutí se směrem k samo-organizujícím se systémům. Narozdíl od distribuovaných …více
Abstract:
Due to the exponential growth of digital data and its complexity (like multimedia, text documents or scientific data), we need a technique which allows us to search such collections efficiently. A suitable solution is based on distributed systems and the metric-space model of similarity. However, the biggest challenge tends to shift towards self-organized systems. Unlike distributed access structures …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.