Bc. Igor Svobodník

Bakalářská práce

Postavení a činnost Městské policie Český Těšín a Straże Miejske Cieszyn v mezinárodním srovnání

The position and functioning of the municipal police of Český Těšín and the municipal police of Cieszyn in the international comparison
Anotace:
Bakalářská práce se zaměří na problematiku organizace a činnosti Obecní (městské) policie Český Těšín a Straże Miejské Cieszyn. Cílem bakalářské práce je analyzovat postavení a činnost městské policie v mezinárodním srovnání. V teoretické části se bude práce obecně zabývat historií městské (obecní) policie, jejími základními úkoly, oprávněními, povinnostmi a rovněž pravomocemi, dle platných právních …více
Abstract:
This bachelor thesis will focus on the issue of the organisation and activities of the local police forces – the Municipal Police of Český Těšín and the Municipal Police of Cieszyn. The aim of this thesis is to give an international comparison by an analysis of the role and activity of the local police. The theoretical part will deal with the history of the local police forces, their basic tasks, authority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zg16m/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa