Bc. Kristýna Ješinová

Diplomová práce

Motivace studentů v období mladé dospělosti k terciárnímu vzdělávání v kombinované formě

Young Adult Students' Motivation in Combined Studies Programme to Tertiary Education
Anotace:
Diplomová práce se věnuje motivaci studentů v období mladé dospělosti k terciárnímu vzdělávání v kombinované formě. Uvádí definice vzdělávání, vymezuje ho dle stupňů a forem. Dále je představeno vývojové období mladé dospělosti a jeho vývojové charakteristiky. Je definována motivace, zároveň jsou jmenovány její druhy, specifika motivace mladých dospělých. Práce obsahuje výzkumné šetření zaměřující …více
Abstract:
Diploma thesis deals with Young Adult Students' Motivation in Combined Studies Programme to Tertiary Education. It shows the definition of education, delimits it according to its degrees and forms. Young adult period and its developmental characteristics are delimited as well. Motivation is defined. Additionally, the types of motivation and the specifics of motivation in young adult period are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta