Bc. Kristýna Ješinová

Master's thesis

Motivace studentů v období mladé dospělosti k terciárnímu vzdělávání v kombinované formě

Young Adult Students' Motivation in Combined Studies Programme to Tertiary Education
Abstract:
Diplomová práce se věnuje motivaci studentů v období mladé dospělosti k terciárnímu vzdělávání v kombinované formě. Uvádí definice vzdělávání, vymezuje ho dle stupňů a forem. Dále je představeno vývojové období mladé dospělosti a jeho vývojové charakteristiky. Je definována motivace, zároveň jsou jmenovány její druhy, specifika motivace mladých dospělých. Práce obsahuje výzkumné šetření zaměřující …more
Abstract:
Diploma thesis deals with Young Adult Students' Motivation in Combined Studies Programme to Tertiary Education. It shows the definition of education, delimits it according to its degrees and forms. Young adult period and its developmental characteristics are delimited as well. Motivation is defined. Additionally, the types of motivation and the specifics of motivation in young adult period are described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta