Pavel Ševčík

Diplomová práce

Průvodce pro prostorové dotazy v systému PostGIS připravený jako plugin pro OpenJUMP

A wizard for spatial requests in PostGIS as a plug-in for OpenJUMP
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem průvodce pro prostorové dotazy. Navržený průvodce tyto dotazy zasílá systému PostGIS a výsledky vizualizuje v prostředí programového prostředku OpenJUMP. Průvodce využívá plugin DB Query a je zaměřen především na používání předdefinovaných funkcí, které systém PostGIS nabízí. Práce se věnuje především seznámení s řešenou problematikou, návrhu funkcionality průvodce …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jan Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / 3602T002

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.