Andrea Bušeková

Bachelor's thesis

Etika v podnikání a její uplatňování v oblasti hotelnictví

Ethics in business and its application in hospitality
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je Etika a její uplatňování v oblasti hotelnictví. Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a část aplikační. V teoretické části jsem se zabývala definicí etiky obecně a dále podnikatelské etiky jako její specifické oblasti, vývojem podnikatelské etiky, principy a nástroji etického řízení, zvláště etickými kodexy a etikou v oblasti hotelnictví. Smyslem této části …viac
Abstract:
The theme of this thesis is Ethics in business and its application in the hotel industry. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, I dealt with the definition of ethics in general and business ethics as its specific branch in particular, historical development of business ethics, principles and instruments of ethical management, particularly ethical codes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Barbora Koklarová
  • Oponent: doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / odbor:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management