Bc. Petra Berecková

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující alomorfii u komparativů na -ší/-ější

Factors governing the allomorphy of the comparative degree marker: -ší vs. -ější
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je prozkoumat alomorfii komparativů v češtině z perspektivy distribuované morfologie a nanosyntaxe. Pozornost je věnována zejména analýze nulových tvarů komparativu a supletivního páru brzký – dřívější, který se zdá být pro dané teorie problematický. Práce však argumentuje tvrzením, že problematičnost tohoto příkladu je pouze zdánlivá a souvisí s tím, že adjektivum dřívější je …viac
Abstract:
The aim of this Bachelor’s thesis is to examine comparative allomorphy in Czech from the perspective of Distributed Morphology and Nanosyntax. Special attention is paid to the analysis of two, phenomena – the so called zero comparatives and the suppletive pair brzký – dřívější which means ‘early – earlier’ in English. The latter form appears to be a counterexample to the theories mentioned. This work …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedúci: Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Czech Language and Literature