Adam Gassmann

Master's thesis

Analýza nového softwarového produktu pro návrh signálních plánů

Analysis of New Software Designated for Control Plan Design
Anotácia:
Gassmann, A. Analýza nového softwarového produktu pro návrh signálního plánu. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita, 2014, 95 stran. Diplomová práce, vedoucí: Dorda, M. Diplomová práce se zabývá analýzou nového produktu pro návrh signálního plánu vyvinutého společností Siemens. Úvodní část práce je věnovaná představení společností Siemens, jejího portfolia výrobků a …viac
Abstract:
Gassmann, A. Analysis of New Software Designated for Control Plan Design. Ostrava: Institute of Transport, Faculty of Mechanical Engineering VŠB - Technical University, 2014, pages 95. Diploma thesis, Supervisor: Dorda, M. This diploma thesis focuses on analysis of the new software product of Siemens Company designated for the intersection signal plan design. The first part is dedicated to the introduction …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: Michal Dorda
  • Oponent: Martin Procháska

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava