Mgr. Adéla Špačková

Bakalářská práce

Možnosti aplikačního softwaru pro rozšířenou realitu v kontextu poznávání reality

Possibilities of Application Software for Augmented Reality in the Context of Cognition the Reality
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Možnosti aplikačního softwaru pro rozšířenou realitu v kontextu poznávání reality“ se pokouší charakterizovat rozšířenou realitu jako nástupce reality virtuální. Cílem práce je zjistit, jaké nové možnosti tyto aplikační softwary přináší. V teoretické části se zabývá historií i charakteristikou virtuální reality a rozšířené reality (augmented reality). Možnostmi, které nově …více
Abstract:
Bachelor thesis „Possibilities of application software for augmented reality in the context of cognition the reality“ is tried to characterize augmented reality as successor to virtual reality. The main objective this thesis is to determine what new opportunities these application softwares brings. The theoretical part is dealt with the history and the characteristics virtual reality and augmented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Oponent: Mgr. Martina Ivičič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta