Ing. Lenka Pávišová

Diplomová práce

Multiplikační efekty v kultuře

Multiplication Effects in Culture
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Multiplikační efekty v kultuře“ je analýza přímých a nepřímých multiplikačních efektů, vyvolaných Národním divadlem v Brně. První kapitola se věnuje vybraným ekonomickým pojmům, jako je kultura, statky a jejich členění, Cost-benefit analýza a multiplikační efekty. Druhá kapitola je věnována seznámení se zkoumanou institucí se zaměřením na popis její činnosti a hospodaření …více
Abstract:
The object of the graduation theses „The Multiplication Effects in Culture“ is the analysis of direct and indirect multiplication effects evoked by The National theatre in Brno. The first chapter devotes to selected economic conceptions, as is the culture, goods and their structure, Cost benefit analysis and the multiplication effects. The second chapter devotes to identification with an surveyed institution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika