Theses 

Hodnota pro zákazníka – Ing. Miroslav Maláč

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Miroslav Maláč

Bakalářská práce

Hodnota pro zákazníka

Value for customer

Anotace: Předmětem mé bakalářské práce „Hodnota pro zákazníka“ je zkoumání hodnoty pro zákazníka v konkrétním podniku. V první části jsem sumarizoval teoretické východiska hodnoty pro zákazníka. V druhé části jsem se zaměřil na zkoumání hodnoty pro zákazníka v Klubu PP. Nejprve jsem vymezil trh, na kterém působí. Dále jsem popsal, jak Klub PP vytváří hodnotu pro zákazníka. V poslední části jsem provedl empirický výzkum, kde jsem hledal cesty k zlepšení fungování Klubu PP. Pak dle zjištěných skutečností jsem navrhl řešení k zvýšení hodnoty pro zákazníka.

Abstract: The Subject of my thesis „Value for customer” is the exploration of value for customers in particular company. In the first part I have summarized theoretical basis of value for customers. In the second part I have focused on research of value for customers in Club PP. First, I have specified the market where it operates. Next, I have described how it creates value for customers. In the last part I have conducted on empirical research where I have searched for way to improve the operation of Club PP. Then I have proposed solution to rise value for customers based on learned facts.

Klíčová slova: Hodnota pro zákazníka, řízení vztahů se zákazníkem (CRM), konkurenční výhoda, hodnotový management, segmentace, věrnostní program.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viliam Záthurecký, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 00:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz